Project Description

Utdannelse

Når det gjelder utdannelse har Costa Blanca allerede i noen år vært et av de mest kosmopolitiske stedene i Spania, med flest utlendinger. Derfor har noen av de beste private skolene etablert seg her etter hvert. De tilbyr undervisning fra førskole til videregående, det være seg vanlige skoler, internater eller tospråklige skoler, osv.

BESØK WEBSITE